orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Ulje

103.00 manat         0,33 l
7 Gün – Üljäniň konsentrirlenen şiresinden dikeldilen şire. Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: agyz suwy, şeker, almanyň konsentrirlenen şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, gara käşir şiresiniň konsentraty, üljäniň konsentrirlenen şiresi, , “Ülje” tebiga meňzeş hoşboý ys beriji.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: +2оС +25оС çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75% ýokary bolmadyk derejede saklamaly. Şireli gap açylandan soň +2оС +6оС çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly. 
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.