orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Gara smorodina

120.00 manat         1 litr
7 Gün –Smorodina şiresi. Önüm arassalanan we jebis gaplanan.
Düzümi: konsentrirlenen smorodina şiresi, konsentrirlenen alma şiresi, şeker, smorodinanyň ys berijisi, limon turşusy,agyz suwy.
3 ýaşdan uly çagalaryň iýmiti üçin teklip edilýär.
Sowadyp içiň. Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: +2оС +25оС çenli we howanyň çyglylygy 75% ýokary bolmadyk derejede saklamaly.Açyk gaby  +2оС +6оС derejede bir günden geçirmän saklamaly.