orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Şetdaly

120.00 manat         1 litr
7 Gün –Şetdalynyň konsentrirlene pýuresinden dikeldilen şire
Önüm arassalanan we jebis gaplanan.
Düzümi: agyz suwy, şeker, şetdalynyň konsentrirlenen pýuresi, almanyň konsentrirlenen şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşulygy E330, pektin, “Şetdaly” tebiga meňzeş  hoşboý ys beriji, tebigy iýmitlik beriji “Beta-karotin” E160a. 
3 ýaşdan uly çagalaryň iýmiti üçin teklip edilýär.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: +2оС +25оС çenli we howanyň çyglylygy 75% ýokary bolmadyk derejede saklamaly. Şireli gap açylanda soň  +2оС +6оС çenli derejede salkyn ýerde 1 gije-gündizden geçirmän saklamaly. Günü göni şohlesiniň täsirinden goramaly.