orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Multifrukt-tropik

120.00 manat         1 litr
7 Gün - Multifrukt-tropik alkogolsyz şireli gazsyz içgi. 
Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: arassalanan agyz suwy, şeker, şetdalynyň goýaldylan pýuresi, almanyň goýaldylan şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, goýaldyjy pektin E440, “Tropik” tebiga meňzeş hoşboý ys beriji.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: 0оС-dan pes bolmadyk we 18оС-dan ýokary bolmadyk temperaturada saklamaly.  Içgili gap açylandan soň +2оС-dan +6оС-a çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.