orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Limon tagamly gök cay

96.00 manat         0,33 l
IÇÄÝ – LIMON tagamly gök çaý. Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: arassalanan agyz suwy, şeker, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, “Limon” tebigy hoşboý ys beriji, “Gamaşdyryjylyk” tebiga meňzeş hoşboý ys berijisi, sowuk çaý üçin komponenti - çaý ekstrakty, turşulyga garşy askorbin turşusy E300.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 180 gije-gündiz.
Saklanyş şertleri: 0оС-dan pes bolmadyk we 18оС-dan ýokary bolmadyk temperaturada saklamaly. Içgili gap açylanda soň +2оС +6оС çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.