orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Pinakolada

103.00 manat         0,33 l
Içäý – PINA KOLADA alkogolsyz şireli gazsyz içgi
Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: arassalanan agyz suwy, şeker, ananasyň goýaldylan şiresi, almanyň goýaldylan şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, “Ananas”, “Kokos”, “Pyrtykal”  tebiga meňzeş hoşboý ys berijiler, kadalaşdyryjy natriý karboksimetilselluloza E466, turşulyga garşy askorbin turşusy E 300. 
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: 0°С-dan pes bolmadyk we 18°С-dan ýokary bolmadyk temperaturada saklamaly. Içgili gap açylandan soň +2°С-dan +6°С-a çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.