orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Mohito

103.00 manat         0,33 l
Içäý – MOHITO alkogolsyz şireli gazsyz içgi
Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: arassalanan agyz suwy, şeker, limonyň goýaldylan şiresi, almanyň goýaldylan şiresi, “Limon-Laým-Narpyz” tebiga meňzeş ys beriji.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: 0°С-dan pes bolmadyk we 18°С-dan ýokary bolmadyk temperaturada saklamaly. Içgili gap açylandan soň +2°С-dan +6°С-a çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.