orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Alma

103.00 manat         0,33 l
7 Gün – Almanyň konsentrirlenen şiresinden dikeldilen şire. Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: agyz suwy, şeker, almanyň konsentrirlenen şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, “Alma” tebiga meňzeş hoşboý ys beriji, tebigy iýmitlik reňk beriji şeker koleri E150d.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: +2оС +25оС çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75% ýokary bolmadyk derejede saklamaly. Şireli gap açylandan soň +2оС +6оС çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly. 
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.