orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Reyhan-Malina

103.00 manat         0,33 l
7 Gün – Reýhan-malina tagamly alkogolsyz gazsyz içgi. 
Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: arassalanan agyz suwy, şeker, almanyň konsentrirlenen şiresi, “Reýhan-malina” tagam beriji emulsiýa, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: 0оС-dan pes bolmadyk we 18оС-dan ýokary bolmadyk temperaturada saklamaly.  Içgili gap açylandan soň +2оС +6оС çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.