orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Şetdaly

103.00 manat         0,33 l
7 Gün – Şetdalynyň konsentrirlenen pýuresinden dikeldilen şire. Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: agyz suwy, şeker, şetdalynyň konsentrirlenen pýuresi, almanyň konsentrirlenen şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, goýaldyjy pektin E440, “Şetdaly” tebiga meňzeş hoşboý ys beriji, tebigy iýmitlik beriji “Beta-karotin” E160a. 
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: +2оС +25оС çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75% ýokary bolmadyk derejede saklamaly. Şireli gap açylandan soň +2оС +6оС çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.